la nova muixeranga

Junta i Tècnica

L'estructura de la nostra colla es divideix en una Àrea Tècnica dirigida pel Mestre (o Cap de Colla) i una Junta Directiva dirigida pel President. Totes dues són triades per l'òrgan sobirà de la Nova Muixeranga, l'Assemblea. En el cas de l'Àrea Tècnica les eleccions són cada dos anys i es vota a un equip tancat de persones. Per contra, la Junta es tria també cada dos anys però es vota a la persona per un càrrec concret.

Dins de l'Àrea Tècnica existeixen les següents figures: mestre, ajudant de mestre, cap de tronc, cap de pinya i cap de xiquets. Es pot presentar qualsevol muixeranguer que estiga al corrent del pagament de les seues quotes, excepte per a mestre, a qui a més a més se li exigirà dos anys d'antiguitat a la colla i un any d'experiència de treball anterior en algun altre càrrec tècnic. Són obligacions d'aquest òrgan l'execució de les torres, els assajos, la formació dels muixeranguers...

La Junta Directiva està almenys formada per els següent càrrecs: president, vicepresident, secretari, tresorer i tres vocals. Addicionalment pot constar de més vocals. El mestre també té veu i vot en la Junta. El President no té vot de qualitat, per això la suma d'integrants sempre haurà de ser senar. Es pot presentar a qualsevol dels càrrecs tot muixeranguer al corrent del pagament de les seues quotes. Són obligacions de la Junta Directiva garantir el bon funcionament com associació, administrar els comptes, la dinamització social...

 
Àrea Tècnica
 
Junta Directiva
 
 
Ester Ferrer
Nom: Ester Ferrer

Càrrec: Mestre/a
Període: 03/12/2016 - ?
Més: -
 
Maria Esplugues
Nom: Maria Esplugues

Càrrec: President/a
Període: 01/01/2017 - ?
Més: -
 
 
Joan Nàcher
Nom: Joan Nàcher

Càrrec: Ajudant de Mestre/a
Període: 29/11/2014 - ?
Més: -
 
Lleïr Naval
Nom: Lleïr Naval

Càrrec: Vice-president/a
Període: 05/12/2015 - ?
Més: -
 
 
Loli Terrés
Nom: Loli Terrés

Càrrec: Cap de tronc
Període: 29/11/2014 - ?
Més: Cap de tronc
 
Mari Cel Ferrando
Nom: Mari Cel Ferrando

Càrrec: Secretari/a
Període: 19/12/2009 - ?
Més: -
 
 
Maria Pérez
Nom: Maria Pérez

Càrrec: Cap de tronc
Període: 29/11/2014 - ?
Més: Ajudant de tronc
 
Rebeca Climent
Nom: Rebeca Climent

Càrrec: Tresorer/a
Període: 05/12/2015 - ?
Més: -
 
 
Carmina Adam
Nom: Carmina Adam

Càrrec: Cap de tronc
Període: 03/12/2016 - ?
Més: Ajudant de tronc
 
Laura Escartí
Nom: Laura Escartí

Càrrec: Vocal
Període: 12/11/2001 - ?
Més: Àrea del marxandatge i organització social
 
 
Toni Alminyana
Nom: Toni Alminyana

Càrrec: Cap de tronc
Període: 03/12/2016 - ?
Més: Ajudant de tronc
 
Juan Miguel Garrido
Nom: Juan Miguel Garrido

Càrrec: Vocal
Període: 12/11/2011 - ?
Més: Àrea d'infraestructures
 
 
Juanfer Bueno
Nom: Juanfer Bueno

Càrrec: Cap de tronc
Període: 03/12/2016 - ?
Més: Ajudant de tronc
 
Lleïr Naval
Nom: Lleïr Naval

Càrrec: Vocal
Període: 12/11/2011 - ?
Més: Àrea de socis, xarxes socials i web
 
 
Alejandro Aliaga
Nom: Alejandro Aliaga

Càrrec: Cap de pinya
Període: 03/12/2016 - ?
Més: Ajudant de tronc
 
Javi Borrás
Nom: Javi Borrás

Càrrec: Vocal
Període: 12/11/2011 - ?
Més: Àrea d'infraestructures
 
 
Salva Vicedo
Nom: Salva Vicedo

Càrrec: Cap de pinya
Període: 03/12/2016 - ?
Més: Cap de pinya
 
Maria José Gregori
Nom: Maria José Gregori

Càrrec: Vocal
Període: 16/11/2013 - ?
Més: Encarregada d'eixides
 
 
Fran Martínez
Nom: Fran Martínez

Càrrec: Cap de pinya
Període: 03/12/2016 - ?
Més: Ajudant de pinya
 
Jaume Adam
Nom: Jaume Adam

Càrrec: Vocal
Període: 29/11/2014 - ?
Més: Mestre
 
 
Saül Peris
Nom: Saül Peris

Càrrec: Cap de pinya
Període: 03/12/2016 - ?
Més: Ajudant de pinya
 
Cristina Nogués
Nom: Cristina Nogués

Càrrec: Vocal
Període: 05/12/2015 - ?
Més: Àrea econòmica
 
 
Magda Pellicer
Nom: Magda Pellicer

Càrrec: Cap de pinya
Període: 03/12/2016 - ?
Més: Ajudant de pinya
 
Nerea Fontana
Nom: Nerea Fontana

Càrrec: Vocal
Període: 05/12/2015 - ?
Més: Àrea de socis
 
 
Saül Peris
Nom: Saül Peris

Càrrec: Cap de pinya
Període: 03/12/2016 - ?
Més: Ajudant de pinya
 
Gemma Garrigues
Nom: Gemma Garrigues

Càrrec: Vocal
Període: 05/12/2015 - ?
Més: Àrea d'indumentaria
 
 
Joan Faustí Blasco
Nom: Joan Faustí Blasco

Càrrec: Cap de pinya
Període: 03/12/2016 - ?
Més: Ajudant de pinya
 
Magda Lázaro
Nom: Magda Lázaro

Càrrec: Vocal
Període: 05/12/2015 - ?
Més: Àrea de comunicació
 
 
Oscar Escobar
Nom: Oscar Escobar

Càrrec: Cap de pinya
Període: 03/12/2016 - ?
Més: Ajudant de pinya
 
Vicent A. Ferrís
Nom: Vicent A. Ferrís

Càrrec: Vocal
Període: 05/12/2015 - ?
Més: Àrea de xarxes socials i web
 
 
Elba Barberà
Nom: Elba Barberà

Càrrec: Cap de xiquets
Període: 29/11/2014 - ?
Més: Encarregada de xiquets
 
Francesc Teodoro
Nom: Francesc Teodoro

Càrrec: Vocal
Període: 01/01/2017 - ?
Més: -
 
 
Carmen Gallego
Nom: Carmen Gallego

Càrrec: Cap de xiquets
Període: 03/12/2016 - ?
Més: Cap de xiquets
   
 
Ester Miguel
Nom: Ester Miguel

Càrrec: Cap de xiquets
Període: 03/12/2016 - ?
Més: Ajudant de xiquets
   
 
Sandra Pérez
Nom: Sandra Pérez

Càrrec: Cap de xiquets
Període: 03/12/2016 - ?
Més: Ajudant de xiquets
   
 
Mar Ahuir
Nom: Mar Ahuir

Càrrec: Cap de xiquets
Període: 03/12/2016 - ?
Més: Ajudant de xiquets
   
 
Arnau Nàcher
Nom: Arnau Nàcher

Càrrec: Cap de xiquets
Període: 03/12/2016 - ?
Més: Ajudant de xiquets
   
Junta i Tècnica actual - Llistat històric de Presidents i Mestres
Llistat de juntes: 23/06/1998 a 14/07/1998 - 14/07/1998 a 28/09/1998 - 28/09/1998 a 23/05/1999 - 23/05/1999 a 10/06/2000 - 10/06/2000 a 23/06/2001 - 23/06/2001 a 12/11/2001 - 12/11/2001 a 14/03/2002 - 14/03/2002 a 04/05/2002 - 04/05/2002 a 14/12/2002 - 14/12/2002 a 20/12/2003 - 20/12/2003 a 11/12/2004 - 11/12/2004 a 17/12/2005 - 17/12/2005 a 25/11/2006 - 25/11/2006 a 15/12/2007 - 15/12/2007 a 20/12/2008 - 20/12/2008 a 02/10/2009 - 02/10/2009 a 19/12/2009 - 19/12/2009 a 12/11/2011 - 12/11/2011 a 15/11/2011 - 15/11/2011 a 16/11/2013 - 16/11/2013 a 29/11/2014 - 29/11/2014 a 05/12/2015 - 05/12/2015 a 01/01/2017 -
Llistat de tècniques: 13/03/1997 a 17/09/2001 - 17/09/2001 a 15/12/2001 - 15/12/2001 a 21/12/2002 - 21/12/2002 a 17/12/2004 - 17/12/2004 a 03/11/2005 - 03/11/2005 a 17/12/2005 - 17/12/2005 a 06/10/2007 - 06/10/2007 a 07/11/2009 - 07/11/2009 a 15/01/2011 - 15/01/2011 a 10/11/2012 - 10/11/2012 a 29/11/2014 - 29/11/2014 a 30/09/2015 - 30/09/2015 a 02/01/2016 - 02/01/2016 a 03/12/2016 -
©  nova muixeranga d'algemesí